השינויים בהתנהגות המינית של נשים בעת פעילות תיירותית - מחקר גישוש

ליזה ברדיצבסקי, יניב פוריה, נתן אוריאלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הספרות המחקרית מתמקדת בתיירות מין מסחרית בין תיירים למקומיים, תוך התעלמות (sex tourism) .(sex in tourism) כמעט מוחלטת מיחסי מין בין התיירים עצמם. מחקר זה שואף למלא את החסר ולתרום להבנת הקשר בין מין לתיירות. ממצאי המחקר מתבססים על 21 ריאיונות עומק עם נשים הטרוסקסואליות ישראליות יהודיות. המחקר בחן את הגורמים הרלוונטיים להבנת השינוי בהתנהגות המינית בעת פעילות תיירותית, כמו גם את תפיסת השינוי. ניתוח הנתונים מעלה ארבעה דפוסים של שינוי בהתנהגותה המינית של האישה, המתקשרים לארבע חוויות תיירותיות: מין כהתנסות, מין כהרפתקה, מין כחובה, מין כציפייה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)93-104
Number of pages12
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume75
StatePublished - 2010

Cite this