השירות הצבאי של חיילים וחיילות יוצאי קווקז: "כרטיס כניסה" לחברה הישראלית או שעתוק אתנו-מעמדי?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הדנים ביחסי חברה צבא בישראל חלוקים בדעותיהם בשאלה אם הצבא מאפשר ניעות חברתית לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות או משעתק מצבים של אי שוויון. שאלה זו נבחנת כאן ביחס לקהילת יוצאי קווקז. המאמר בוחן את דפוסי ההשתלבות של חיילים יוצאי קווקז ממשפחות שעלו לישראל בשנות השבעים לעומת עולי שנות התשעים מנקודת מבט של תיאוריית ההצטלבויות. הממצאים מבוססים על מיפוי נתוניהם של חיילים יוצאי קווקז בבאר שבע, על ראיונות טלפוניים עם 153 חיילים ועל השוואה עם נתונים קיימים על קבוצות אתניות אחרות. הנתונים על היחידות, הסטטוסים והתפקידים הצבאיים של החיילים, וכן על מאפייני הקידום שלהם בצבא, על הקשיים שהם חווים ועל עמדותיהם כלפי השירות הצבאי, מעידים כי לחיילות נשים השירות הצבאי מקדם ניעות חברתית מסוימת, ואילו לחיילים גברים הוא בגדר מנגנון שעתוק של שוליות חברתית. בדיון נבחנות סוגיות מגדריות בצד סוגיות הקשורות לניהול שונות בצבא. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: ראיון, ראיונות טלפוניים
Original languageHebrew
Pages (from-to)313-338
Number of pages26
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume14
Issue number2
StatePublished - 2013

Cite this