השכלה על תיכונית של נשים צעירות בהצטלבות מיקומי שוליים: חסמים ומשאבים

Translated title of the contribution: Promoting marginalized young women's integration into post-secondary education: Identifying barriers and resources

תהילה רפאלי, מיכל קומם, נעם שומן הראל, אגת סולד, רג'דה אלנאבולסי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

עבור נשים צעירות, רכישת השכלה על תיכונית הינה משימה קריטית לבניית עתידן. לצד חשיבותה
הרבה של השכלה על תיכונית, ההשתלבות בה מהווה אתגר עבור אוכלוסיות שוליים, ונשים צעירות
במצבי שוליים וסיכון מתמודדות עם מגוון של חסמים ייחודים המקשים על השתלבותן בהשכלה
על תיכונית. יחד עם זאת, המחקר בנושא מועט, והאופן בו ההשתי יכות למיקומי שוליים חברתיים
בקרב נשים צעירות בישראל מעכבת או חוסמת רכישת השכלה על-תיכונית טרם נחקר דיו. לאור
זאת, המחקר הנוכחי בחן את החסמים והמשאבים להשתלבות בהשכלה על תיכונית בקרב צעירות
המצויות במיקומי שוליים חברתיים. המחקר מתמקד בנשים צעירות )18 29-(, יהודיות וערביות-
בדואיות, המתגוררות בפריפריה הדרומית של ישראל ומטופלות בשירותים חברתיים שונים.
ממצאי המחקר הנוכחי הושוו למול קבוצה של צעירות יהודיות בגילאים זהים שאינן מקבלות סיוע
משירותים חברתיים מכלל הארץ.
Translated title of the contributionPromoting marginalized young women's integration into post-secondary education: Identifying barriers and resources
Original languageHebrew
Publisherאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז האקדמי רופין
Number of pages155
StatePublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Promoting marginalized young women's integration into post-secondary education: Identifying barriers and resources'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this