השערות על ספרות העולם

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוסק במושג "ספרות העולם" (World Literature), ששורשיו נטועים כבר בהגותם של יוהן וולפגנג פון גתה, קרל מרקס ופרידריך אנגלס, ואשר כונן דיסציפלינה מוגדרת בחקר הספרות. ספרות העולם - דהיינו ספרות העולם כולו, ולא רק הספרות של אומה כלשהי (ספרות עברית, גרמנית, אנגלית וכו') - מעמידה אתגר ייחודי: כיצד אפשר למפות ולנתח גוף טקסטואלי אדיר ממדים שהאדם אינו יכול, הלכה למעשה, לקרוא את כולו? בדונו בשאלה זו, מורטי מציע גישה חדשה, שתהפוך לימים למעין מתווה פרדיגמטי של מדעי הרוח הדיגיטליים. על רקע זה, מפתיע לגלות שהמאמר אינו עוסק כלל במחשבים או במחקר כמותי, "הקריאה הרחוקה" שמורטי מטיף לה מתבססת בשלב זה של עבודתו על קריאה אנושית לגמרי בכתבי חוקרים אחרים, שעסקו כל אחד בתחומו בקורפוס ספרותי מובחן. ואולם, מורטי עושה שימוש במאמר במושגים כגון "ניסוי" או "יחידת אנליזה", שחושפים בכל זאת את הממד ה"מדעי" שעומד בתשתית תפיסתו, ושעתידים למלא תפקיד מרכזי במחקרים מאוחרים שלו. עוד חשוב לשים לב שהתביעה ל"קריאה רחוקה" לא נועדה רק לצרכים מתודולוגיים; ביסודה, נראה כי היא נועדה לשרת גם (ואולי בעיקר) תפיסה אידיאולוגית שמטילה ספק במרכזיות היצירות ששייכות לקנון הספרות המערבית או בעצם קיומו של קנון ספרותי כלשהו (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמחקר חישובי במדעי הרוח
Subtitle of host publicationאסופת מאמרים
Editorsאופיר מינץ-מנור, איתי מרינברג-מיליקובסקי
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages18-33
Number of pages16
ISBN (Print)9789650616809
StatePublished - 2022

Cite this