השפעה של רעש מטורבינות רוח על חיות בר – התייחסות בתהליכי תכנון: [מתוך המדור: בקצרה]

יעל טף-סקר, עודד ברגר-טל, יעל לנרד, נעמה טשנר

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

תשתיות האנרגיה של מדינות ברחבי העולם מצריכות התייחסות תכנונית לבעיות אקולוגיות ואחרות הנובעות מהקמה ומתפעול של תשתיות אלה. במקרה של אנרגיית רוח יש פגיעה בבעלי כנף מטורבינות הרוח. בישראל נפגע נתיב הנדידה של עופות, אך יש גם נזקי רעש מהטורבינות המשבש את מנגנוני התקשורת, ההתגוננות, הרבייה, והטיפול בצאצאים של בעלי חיים, וזאת בשל המיסוך שיוצר הרעש, המונע מבעלי החיים לשמוע טורפים מתקרבים או להבחין בסימני תקשורת קוליים של בני מינם. על מתכננים לקבל החלטות מבוססת ידע ולתכנן בראייה סביבתית מתחשבת יותר.
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
StatePublished - 2021

Cite this