השפעות 'אפקט השוליים' על הצומח בשטחים טבעיים הסמוכים לשטחים מעובדים בדרום שפלת יהודה

דניאל נגואיצה, פועה בר (קותיאל)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

השפעת אפקט השוליים על כיסוי בצמחייה היא תוצאה ישירה של קיטוע של שטחים טבעיים על ידי תהליכים טבעיים ועל ידי פעילות אנושית. חוקרים רבים בעולם חקרו היבטים שונים של הנושא, למשל ההגדרה של אזורי שוליים, מקומות היווצרותם, תדירות הופעתם, התופעות המתקבלות במפגש בין שני שימושי קרקע שונים, וההבדל בין שוליים הנוצרים בסביבה חקלאית לבין שוליים הנוצרים בשימושי קרקע אחרים. שטחים טבעיים רבים בדרום שפלת יהודה ובצפון הנגב הצטמצמו ביותר מאז 1948 בעקבות פיתוח החקלאות. התוצאה מתבטאת בכתמים טבעיים של בתת ספר ים-תיכונית, הלכודים בלב השטחים המעובדים. מטרות המחקר הנוכחי היו: (1) אפיון אזורי השוליים מבחינת הצומח והקרקע (2) הבנת התהליכים הקובעים את אופי אזורי השוליים (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)417-430
Number of pages14
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך יד
StatePublished - 2005

Cite this