השפעת דליפות נפט בשמורת עברונה על שכיחות ופיזור פרוקי רגליים קרקעיים: הוועידה השנתית למדע ולסביבה

Translated title of the contribution: The influence of oil spills on the distribution and behavior of wildlife

Elli Groner, Oded Berger-Tal, Amos Bouskila, Nitzan Segev

Research output: Contribution to conferencePaper

Abstract

שמורת הטבע עברונה זוהמה פעמיים ע"י נפט גולמי, בשנים 1975 ו-2014. בשנת 2016, רט"ג והמאר"ג החלו בתוכנית ניטור חמש שנתית של הקרקע, החי והצומח בשמורה. במסגרת ניטור פרוקי-הרגליים הקרקעיים בחלקות מזוהמות ונקיות משתי הדליפות מתמקדים בשתי קבוצות: פרוקי-רגליים צמודי קרקע (לא כולל עכבישאים), וכן פרוקי-רגליים זעירים בשכבות הקרקע העליונות (מזופאונה). זיהוי ואפיון השפעות אפשריות של זיהום הנפט על המערכת האקולוגית בשמורת עברונה, באמצעות ניטור פרוקי-הרגליים, אשר להם אינטראקציה ישירה עם הקרקע המזוהמת. שיטות קבוצת פרוקי-רגליים צמודי קרקע - נבדקת בסקר דו-שנתי (מאי, ספטמבר), במשך ארבע יממות עוקבות. נפתחות 180 מלכודות נפילה יבשות, בנקודות קבועות מתחת וליד עצי שיטה. מזופאונה - נבדקים לאחר אירועי גשם באמצעות דגימות קרקע בעומק 20 ס"מ, איסוף האורגניזמים במשפכי ברליז, וזיהוי לרמת הסדרה. עבור כל דגימה חושבו מספר הפרטים מכל קבוצה, מספר הפרטים בסך הכל, ומדד איכות קרקע (QBS) המחושב על פי קבוצות מינים אינדיקטיביות שנוכחותן מעידה על איכות הקרקע. בשלוש שנות הסקר הראשונות נמצא שכמעט כל המינים מיוצגים גם בנפט וגם בביקורת. מספר המינים אמנם דומה, אך נמצאו שכיחויות שונות של פרוקי-רגליים בין חלקות הנפט והביקורת. בקבוצת החיפושיות קיימת השפעה שלילית מובהקת בחלקות המזוהמות לעומת הביקורת, כך גם בקבוצות הנמלים בדליפת 2014 ובחרקים אחרים בדליפת 1975. בחלקות בהן הדליפה התרחשה לפני 44 שנים, עדיין ניכרת השפעה שלילית של הנפט על שכיחות החרקים. במהלך שנות הסקר ניכרת ירידה בשכיחות הפרטים בביקורת, ללא שינוי בשכיחותם בנפט. מספר הפרטים של חסרי החוליות התת-קרקעיים, כמו גם מדד QBS, גבוהים באופן מובהק בחלקות הביקורת לעומת החלקות המזוהמות בשתי הדליפות. רוב קבוצות פרוקי-הרגליים הקרקעיים נפגעו באופן משמעותי מהשפעת הנפט, למעט מינים בודדים, אשר נותרו ללא שינוי, או אף נמצאו יותר בחלקות המזוהמות. חוסר השינוי בחלקות המזוהמות במהלך שלוש שנות הניטור מצביע על כך שהשטח לא נמצא בהתאוששות, כמו כן, הזיהום משנת 1975 עדיין משפיע לרעה, גם לאחר 44 שנים. במזופאונה ההשפעה השלילית מתבטאת במגוון, בשכיחות ובהתאמת הקבוצות לקרקע
Translated title of the contributionThe influence of oil spills on the distribution and behavior of wildlife
Original languageHebrew
StatePublished - 19 Jun 2019

Cite this