השפעת ההקשר הפוליטי על מאפייני השיח בסדנאות מפגש בין יהודים וערבים בישראל: שיחות אוסלו ואינתיפאדת אל-אקצא

שפרה שגיא, שושנה שטיינברג, חנסאא דיאב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר המוצג במאמר הייתה לבחון את השפעת ההקשר הפוליטי על מאפייני השיח במפגשים בין יהודים וערבים בישראל. במחקר נותחו סדנאות מפגש שנערכו במהלך שתי תקופו אשר אופיינו בהקשר פוליטי-חברתי שונה של הקונפליקט הישראלי-פלשתינאי: הסדנה הראשונה התקיימה בתקופת הדיונים לאחר חתימת הסכמי אוסלו (1996/7); הסדנה השנייה נערכה בעת תקופת אינתיפאדת אל-אקצה (2001/2). מהממצאים עלה כי בסדנה הראשונה קטגוריית השיח הדומיננטית הייתה של "שיח אתנוצנטרי" הבא לידי ביטוי בשני מונולוגים שאינם נפגשים. בסדנה השנייה בלטו יותר קטגוריות של דיאלוג, המאופיינות בשיתוף ברגשות, בהקשבה ל"אחר" ובניסיון להבין כיצד המציאות נראית מנקודת מבטו. בעמ 32-31 בחוברת זו מופיעה תגובתו של אמיתי המנחם למאמר.
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-30
Number of pages22
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volume24
StatePublished - 2006

Cite this