השפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על השינויים בפריסת שירותי קופות החולים לאוכלוסייה הבדואית בנגב: מחקר משווה חמש שנתי דצמבר 94-דצמבר 95-דצמבר :99 נייר עבודה

Research output: Book/ReportBook

Original languageHebrew
Place of Publicationבאר-שבע
Publisherאוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages24
StatePublished - 2000

Cite this