השפעת לימודי שדה רב-מתודיים על האוריינטציה המקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בשאלה מדוע תוכניות הלימוד לעבודה סוציאלית בישראל ובעולם מתקשות להעמיד בוגרים המעוניינים לפעול, לא רק ברמת המיקרו, אלא גם ברמת המקרו. המחקר המוצג במאמר בדק את השפעתה של תוכנית לימודי שדה ייחודית, המשלבת הכשרה בארגונים לשינוי חברתי עם הכשרה בשירותים חברתיים הממוקדים בפרט, על האוריינטציות המקצועיות של סטודנטים הלומדים בשנה הראשונה ללימודי התואר. מהממצאים עולה שבמהלך השנה חלה ירידה בשיעור הסטודנטים שהביעו עניין בפרקטיקת מקרו, ועלה שיעורם של אלה שהביעו עניין בפרקטיקת מיקרו. עוד נמצא שאצל רוב הסטודנטים חלה ירידה בתחושת מסוגלותם לעסוק בפרקטיקת מדיניות ובעבודה שעניינה שינוי חברתי. המאמר מסביר את ממצאי המחקר דרך גישות שונות ומציע מספר חלופות שעשויות לתרום להעמדת בוגרים, הנכונים והמסוגלים לשלב מתן סיוע ברמת הפרט והמשפחה עם התערבות ברמת הקהילה והמדיניות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)139-166
Number of pages28
Journalביטחון סוציאלי
Volume95
StatePublished - 2014

Cite this