השתלשלות חובת האב לזון את ילדיו בעת העתיקה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חובת המזונות המופיעה במקורות היהודיים כוללת את חובתו של האב (ולא של האם) לזון (ולהלביש) את ילדיו ולספק להם קורת גג למגורים. המאמר מתחלק לשניים: 1. התחקות אחר ההיסטוריה של חובת המזונות בתוך ספרות חז"ל, שבה נזכרה חובת המזונות מספר פעמים בתקופות שונות. 2. נסיון לפרש שני שלבים חשובים בשחזור ההיסטורי של חובת המזונות לאור הרקע התרבותי של העולם היווני-רומי. המחבר מתייחס לדיונים קודמים, שבקשו לראות בדברי חז"ל על חובת המזונות תגובה או התמודדות עם משברים משוערים בחיי המשפחה. המחבר טוען שהתפיסה הרואה בחקיקה זו תגובה למשברים חברתיים או כלכליים אינה עומדת בפני הביקורת. המחבר מעמיד תפיסה התולה את הפיכת חובת המזונות לחובה משפטית בהשתקפות ובהטעמה ובהתעבות של נורמות תרבותיות חיצוניות. במהלך ביסוסה של תפיסה זו ממקם המחבר את גישת המשפט היהודי לחובת המזונות בתוך האווירה התרבותית והמשפטית הכללית ששררה באותה תקופה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)265-299
Number of pages35
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
Volume72
Issue number3
StatePublished - 2007

Cite this