התחייה הלאומית הפלסטינית: בצל משבר מנהיגות מהמופתי עד שקירי, 1967-1937

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

אף שלאחר ה'נכבה' של 1948 היתה החברה הפלסטינית מפורקת כלכלית, חברתית ופוליטית, היא הקימה תנועה לאומית חדשה, לוחמנית באופייה ובמעשיה. כיצד אירע הדבר? כיצד פיתחה החברה הפלסטינית רמה גבוהה של סולידריות חברתית - יסוד לתחייתה הלאומית? משה שמש בוחן בספר זה את קורות התנועה הלאומית הפלסטינית החדשה מפרספקטיבה של שישה עשורים ומעמיד בלב ההסבר ההיסטורי את הנהגתה. המחקר שלפניכם מתאר את הדילמות, הקשיים, הכישלונות, ולא אחת גם את ההצלחות של מנהיגי התנועה בשנים 1967-1937, ובראשם המופתי אמין אל-חוסיני וממשיכו אחמד אל-שקירי, ומראה כי קיים קשר הדוק בין טיב ההנהגה ובין עקומת התפתחותה של התנועה. בניגוד לדעה הרווחת בקרב חוקרים ערבים, ובכללם פלסטינים, ובקרב חוקרים ישראלים, ספר זה מוכיח ששנות החמישים לא היו שנות תרדמה פוליטית, אלא להפך. אלו היו השנים הפורמטיביות של התנועה הלאומית הפלסטינית החדשה ושל הסכסוך הערבי-ישראלי, ובהן עוצבו יעדיה ומאפייניה של התנועה. זהו, למעשה, עשור התחייה הלאומית הפלסטינית, ובו נעוצים שורשי צמיחתה המחודשת והתפתחותה. בארבעת שערי הספר, הנתונים במסגרת כרונולוגית מוגדרת, המחבר סוקר את ההתפתחויות המדיניות בעולם הערבי בכלל ובסכסוך הערבי-ישראלי בפרט. הוא מתאר את המבוי הסתום שנקלעה אליו התנועה אחרי 1948 ואת הנסיגה בתהליך התפתחותה של התנועה הלאומית הפלסטינית 'הישנה' בהנהגת המופתי, את מצבו החברתי של דור ה'נכבה', הלוא הוא דור האבות, את המורשת שהוא הנחיל לדור השני של ה'נכבה' והגורמים להתעוררות הלאומית בקרב בני הדור הזה, שהצמיחו הנהגה פלסטינית חדשה ואותנטית. על בסיס מגוון של מקורות חדשים, ספר זה מעמיד סימני שאלה בדבר תקפותם של נרטיבים וקונספציות היסטוריים והיסטוריוגרפיים מקובלים, ומזמן לנו אפשרות להתחקות אחר אחת התנועות הלאומיות המרתקות בהיסטוריה של ימינו.
Original languageHebrew
Place of Publicationקריית שדה-בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
ISBN (Print)9789655100884
StatePublished - 2012

Keywords

  • Palestinian Arabs -- Politics and government -- 20th century
  • Jewish-Arab relations
  • Arab-Israeli conflict -- 1948-1967
  • Arab nationalism
  • Ḥusaynī, Amīn, 1893-1974
  • Shuqayrī, Ahmad, 1908-1980
  • Fath (Organization)
  • Munaẓẓamat al-Taḥrīr al-Filasṭīnīyah

Cite this