התייבשות עצים ביערות אורן ירושלים בישראל – מבט מגובה רב

מיכאל דורמן, טל סבוראי, אבי פרבולוצקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תמותת יער בקצב גבוה מבעבר, המיוחסת לשינויי אקלים, נצפית במקומות רבים בעולם. תופעה זו מושפעת מגורמי סביבה רבים, ותוצאותיה ניכרות, על פי רוב, זמן רב לאחר אירוע עקה, ומתפרסות על פני שטחים נרחבים. מאפיינים אלה מקשים על המעקב אחריה. חישה מרחוק היא כלי מתאים למשימה, שכן בעזרתה ניתן לנטר מדדי יער בעלי משמעות פיזיולוגית בקנה מידה מקומי ואזורי ולאורך תקופות ארוכות. לאחרונה נצפתה ביערות בישראל תמותה מוגברת של אורן ירושלים (Pinus halepensis), המין הנפוץ ביותר ביערות הנטועים. מטרת מחקר זה היא לבחון את הדפוס המרחבי של שינויי מדד תכולת המים (NDWI) ביערות אורן ירושלים בצפון ישראל, וכן את השפעת תנאי הסביבה על דפוס זה. שינויים במדד ה-NDWI בתקופה 2007-1992 חושבו מסדרה של 7 הדמאות לוויין ה-Landsat של צפון ישראל. השפעת גורמי סביבה ביוטיים ופיזיים על שינוי NDWI נבדקה בעזרת רגרסיה לינֵארית מרובת משתנים בשיטת Generalized Least Squares המאפשרת להתחשב במתאם בין תצפיות קרובות גאוגרפית. שנת הנטיעה, כמות המשקעים הממוצעת, כמות הקרינה והאינטראקציה בין כמות המשקעים הממוצעת לכמות הקרינה השפיעו על שינוי ב-NDWI. בחלקות באזורים יבשים יותר ובגיל מבוגר יותר נטו ערכי השינוי ב-NDWI לכיוון השלילי יותר. אנו משערים שההתאמה בין גיל מבוגר ואקלים יבש יותר לבין שינוי שלילי ב-NDWI מבטאת תחרות חזקה יותר על מאגר נמוך יותר של מים בקרקע. באתרים כאלה העצים עשויים להיות קרובים יותר לסף העמידות ליובש, ולכן נצפה לראות ירידה תלולה יותר בתפקודם בתקופת בצורת. אנו מציעים להמשיך את המחקר המוצג תוך הגדלה של הרזולוציה בזמן ובמרחב ותוך בחינה של גורמים נוספים, כדי לבטא בצורה מפורטת יותר הן את השונות בתגובת היער הן את השונות בתנאי הסביבה. (מתוך המאמר) כולל מפה : כיוון השינוי ב-NDWI ושטח החלקה בדונמים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)230-237
Number of pages8
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume3
Issue number3
StatePublished - 2012

Cite this