התיתכן עבודה פרטנית לשינוי חברתי? דיון ביקורתי והצעות לפרקטיקה

יובל סער-הימן, סיון כרמל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש לתרום לדיון המקצועי אודות הדרכים שבהן עובדים סוציאליים יכולים לפעול למען קידום שינוי חברתי בעבודתם הפרטנית. המאמר מתבסס על רפלקציות שכתבו סטודנטיות מתוכנית ההכשרה לסטודנטים בעבודה סוציאלית מודעת-עוני, ודן בשאלות, מהו, אם בכלל, השינוי החברתי שעבודה פרטנית יכולה לייצר, ואיך נראית עבודה פרטנית לשינוי חברתי. באמצעות ניתוח הרפלקציות ביקשו המחברים, שניהם שמשו כמדריכים בתוכנית, להמשיג את ביטוים של היבטים חברתיים ופוליטיים בעבודתם הפרטנית של עובדים סוציאליים באמצעות שלושה שלבים: זיהוי של אי צדק חברתי, הכרה בו ופעולה נגדו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)75-98
Number of pages24
Journalביטחון סוציאלי
Volume106
StatePublished - Jan 2019

Cite this