התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן כיצד ההנהגה הרבנית החרדית מתמודדת עם הנטייה הגוברת של גברים ונשים מן החברה החרדית בישראל, לרכוש השכלה אקדמית. בחינה זו נעשתה בקרב שלושה זרמים מרכזיים: הליטאי, הספרדי והחסידי, והיא מתייחסת למסורת המחקרית אשר דנה במאפיינים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים של חברות שמרניות המתמודדות עם תהליך המודרניזציה. מן המחקר עולה כי כל עוד מדובר ברמה ההצהרתית, רבני כל הזרמים מבקשים לשמור על 'חברת הלומדים' ולהגן על ערכי החברה החרדית, תוך הימנעות מלימודי חול הסותרים ערכים אלה. אולם בפועל, ההנהגה הרבנית מתמודדת באופן גמיש ומתירני יותר עם המשאלה של לא מעט חרדים המבקשים לרכוש לעצמם השכלה גבוהה או מקצועית. המאמר מציג טיפולוגיה של תגובות הרבנים: א. דחייה עקרונית ומעשית; ב. דחייה עקרונית בפומבי, לצד מתן היתר סמוי; ג. הסכמה הצהרתית ומעשית כאחת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)44-59
Number of pages16
Journalחקר החברה החרדית
Volume2
StatePublished - Dec 2014

Cite this