התנגדות מורים לשינוי בראי הלשון - מילים וצירופים

גד אלכסנדר, עינב ארגמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרה: לבחון מילים וביטויים  בהם משתמשים מורים לתיווך התנגדותם לתהליך של שינוי. נבדקים: 9 מורים צעירים וותיקים למקצועות שונים אשר השתתפו בסדנה שבועית אשר התייחסה להחלטת בית הספר למסד מעבר מפדגוגיה מסורתית לפדגוגיה המשתפת תלמידים בקבלת ההחלטות הנוגעות לתכני הלימוד. שיטה וכלי מחקר: במהלך שנה השתתפו הנבדקים בתצפיות של המפגשים, ובראיונות עומק מובנים למחצה, אשר בחנו את יחסם לתהליך השינוי באמצעות ניתוח הפרגמטיקה הלשונית בה השתמשו. מן הממצאים: בסה"כ עלו 10 מילים וצירופי עגה המלמדים על התנגדותם של המורים לשינוי. צירופים אלו יצרו רצף רעיוני על פיו חלקם מבטאים באופן מפורש התנגדות וחלקם מסתירים מאחוריהם את ההתנגדות לשינוי. ההתנגדות של המורים הייתה על בסיס אידאולוגי-ערכי, ועל בסיס של אגו-סטטוס, אך לא ביטאו חרדה מהשינוי. הממצאים מראים כיצד ניתוח לשוני יכול לשקף את היחס של הקבוצה וחבריה לשינוי מוסדי בארגון בו הם עובדים ואף מתבקשים להוות את הסוכן המרכזי לשינוי זה.    
Original languageHebrew
Title of host publicationהכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך
Editorsברכה אלפרט, שמחה שלסקי
Publisherמכון מופ"ת
Pages505-533
StatePublished - 2013

Keywords

  • התנגדות לשינוי ; מורים ; שיח ; שינוי בחינוך ; שפה

Cite this