התערבות בהקשר החיים הממשי: מסגרת פעולה וחשיבה על אודות המרחב הטיפולי בעבודה סוציאלית מודעת-עוני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המרחבים שבהם פועלים עובדים סוציאליים השתנו מאז ימיו הראשונים של המקצוע ועד היום. ממקצוע אשר פעילותו מתרחשת במרחבי החיים הטבעיים של מקבלי השירותים, בתיהם ושכונותיהם, הפך המקצוע למבוסס סוכנות, וכיום מרבית האינטראקציות של עובדים סוציאליים עם מקבלי שירותים מתרחשות בסוכנויות השונות. אף שלאורך השנים פותחו מודלים של עבודה טיפולית מתמשכת בבתי מקבלי השירותים, פרקטיקה זו נשארה שולית בשיח המקצועי, ובאופן ספציפי בפרקטיקה של שירותי הרווחה. מטרת המאמר: להציג את המושג "התערבות בהקשר החיים הממשי" כמסגרת תיאורטית ופרקטית לעבודה מחוץ לסוכנות בעבודה סוציאלית מודעת-עוני. שיטת המחקר: המאמר מבוסס על מחקר איכותני בגישה האינטראקציונית-פרשנית, שעסק בחוויותיהן של נשים שהשתתפו בתוכנית התערבות, אשר במסגרתה התקיימו המפגשים בקביעות בבתי המשפחות. המחקר כלל 24 ראיונות עומק מובנים-למחצה עם 9 נשים שהשתתפו בתוכנית. הראיונות נערכו לאורך שנתיים. ממצאים: ניתוח הראיונות חשף את המאפיינים המרכזיים של עבודה בהקשר החיים הממשי ואת ארבעת המרחבים המרכזיים בתוכנית: מרחב הבית; מרחב מיצוי הזכויות האקטיבי; מרחב מצבי החירום; והמרחב המקצועי-חברי. דיון והשלכות לפרקטיקה: התערבות בהקשר החיים הממשי נבחנת לאור המונח הפסיכואנליטי "החזקה", ומוצגות ההשלכות לפרקטיקה עם אנשים החיים בעוני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)629-657
Number of pages29
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ח
Issue number3
StatePublished - 2018

Cite this