התערערות מבני-היסוד של החינוך המודרני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המשבר המהותי שמערכת החינוך שרויה בו היום נובע בראש ובראשונה ממפולת מבני היסוד שמגדירים את ליבה, אם כי הוא מתייחס לכל מבני היסוד המרכזיים שלה. כדי להדגיש נקודה זאת המחבר מתקדם מהקל אל הכבד, או מהדיון במסגרת אל הדיון ב"לב". באופן קונקרטי יותר, הדיון במאמר זה יתחלק לשני פרקים. הפרק הראשון סוקר בקיצור את הכרסום בהצדקתם וביציבותם של מבני היסוד "המסגרתיים". לאחר מכן, הפרק השני מגיע אל לב משבר החינוך בעידן הפוסט מודרני, ומתייחס למפולת מבני היסוד "הגרעיניים" המגדירים את המטרות והתכנים של המערכת. בסיכום, המחבר מצביע בקיצור על שאלות היסוד שאנשי החינוך היוצאים למסע אל עבר המערכת (/מערכות) הפוסט מודרנית (/ פוסט מודרניות) צריכים להתמודד איתן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהתפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל
Editorsרבקה גלובמן, יעקב עירם
Publisherהוצאת רמות
Pages47-79
Volumeעמ' 47-79
StatePublished - 1999

Cite this