התרעה בשער ועבודה סוציאלית: מבט ביקורתי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בדילמה המקצועית של התרעה בשער בקשר לעבודה סוציאלית. טענת המאמר היא שלמרות החשיבות שיש לדילמה זו בפרקטיקה של העבודה הסוציאלית, ההתיחסות המחקרית, הן בעולם והן בארץ, הינה מועטה. בניגוד למקצועות אחרים, ולמרות חשיבות הדילמה, הנושא לא נדון ולא נחקר, וכך לא ניתנו לעובדים הסוציאלים כלים להתמודד אתו. העדר דיון בנושא מעלה גם שאלות פדגוגיות בדבר שילוב הנושא בתוכניות הלימודים וההכשרה של העובדים הסוציאליים. המאמר מציג מחקר שבדק את מידת נכונותם של סטודנטים לעבודה סוציאלית ושל עובדים סוציאליים בעלי ניסיון להתריע בשער, וכן מציע שורה של המלצות לעובדים סוציאליים הניצבים מול דילמה זו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)551-565
Number of pages15
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume27
Issue number4
StatePublished - 2007

Cite this