ה- jota ההיספאנית בלדינו של צפון אפריקה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

ההשפעה ההיספאנית על הספרדית היהודית של צפון מרוקו לא החלה ב-1912 עם כינון שלטון החסות הספרדי באזור, ואף לא ב-1860, עם כיבוש טיטואן במה שנקרא מלחמת אפריקה, כיבוש שנסתיים כעבור שנתיים. העדויות שבידינו מאפשרות לקבוע שהיא הופיעה כבר בראשית המאה ה-19, ואולי אף קודם לכן, אולי לכל אורך התקופה מאז הגירוש. אכן הקרבה הגיאוגרפית, והתפקיד המתווך שמילאה קהילת גיברלטר, שרבים ממיסדיה באו ממרוקו, כל אלה הטביעו עקבות היספאניות על הלדינו של צפון אפריקה. המאמר מתמקד באחד הסממנים המובהקים של ההשפעה ההיספאנית על הלדינו של צפון אפריקה, מופעי החוכך הווילוני הבלתי קולי x הנכתב בספרדית המודרנית באותיות j ו-g תוך בדיקת שלושת מימושיה: המימוש ההיספאני הנ"ל המיוצג כאן בדיגראף "כ" ושני מימושים לדיניים, z המיוצג "ג", ו-s המיוצג "ש". (הראשון קולי והשני בלתי קולי). כמושא לבדיקה משמש החיבור "דת יהודית" שנכתב ב-1832 והודפס בליוורנו ב-1835. מחבריו הם שני תלמידי חכמים, אברהם לרינו ויצחק לוי.
Original languageHebrew
Title of host publicationחקרי מערב ומזרח
Subtitle of host publicationלשונות, ספרויות ופרקי תולדה מוגשים ליוסף שיטרית
Editorsיוסף טובי , דניס קורזון
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages43-58
StatePublished - 2011

Cite this