ועדות לענייני היריון - היבטים בעבודת צוות רב-מקצועי בכפוף לחוק לתיקון דיני עונשין תשל"ז- 1977

אליה עזיאל, שפרה שורץ, ג'ורי בר-דוד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this