זהות תעסוקתית ומלחמה כלכלית: לשכות המסחר במלחמת העצמאות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוקב אחר פעילותן של לשכות המסחר שייצגו את הסקטור הפרטי של הסוחרים ביישוב ובמדינה. בחינת תפקודן ותפקידיהן של לשכות המסחר בזמן מלחמת העצמאות מאפשרת למקד את המבט בטשטוש הגבולות שבין סקטורים 'ממשלתיים' או 'טרום ממשלתיים' לבין סקטורים 'חוץ-ממשלתיים' או 'התנדבותיים' שהיה להם ביטוי גם בממד הכלכלי של המלחמה. זו הייתה עוד דוגמה והוכחה לכך שהחברה הישראלית והמגזר הציבורי צמחו במידה רבה מתוך דיאלוג ומשא ומתן בין גופים וסקטורים שונים בחברה היישובית, שלא היו מפלגות פוליטיות וגם לא זוהו עם תנועת העבודה. מיקוד המבט בלשכות המסחר ובאופן שבו הן תפסו את תפקידן, את מעמדן ואת מחויבויותיהן כלפי חבריהן מחד גיסא וכלפי האומה מאידך גיסא, משלים תמונה רחבה יותר הנוגעת להתהוות מנגנוני המשילות בישראל.
Original languageHebrew
Title of host publicationכלכלה במלחמה
Subtitle of host publicationקובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
Editorsמרדכי בר-און, יצחק גרינברג, מאיר חזן
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Pages166-199
Number of pages34
ISBN (Print)9789652174093
StatePublished - 2017

Cite this