"זה המחקר שלי, שלך שלנו" - שימוש במחקר פעולה-משותף כמתודולוגיה פמיניסטית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מחקר פעולה-משותף מהווה גישת מחקר שמבוססת על יצירת ידע בפעולה ובשיתוף. כוונתה שאוכלוסיית המחקר עצמה עורכת המחקר, בדרך כלל בשיתוף עם חוקרים מבחוץ, והמחקר כולל בתוכו מרכיב של פעולה. הדגש מושם על חיבור בין ידע אישי ותיאורטי ובין אקדמיה ואקטיביזם. במאמר זה אציג את נקודות ההשקה בין גישת מחקר פעולה-משותף וגישות מחקר פמיניסטיות. בהמשך, אדגים את הגישה באמצעות תיאור מפורט של מחקר שערכתי בנושא בריאות מינית של נשים צעירות. בסוף המאמר, אדון באתגרים הטמונים בגישה זו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמתודולוגיות מחקר פמיניסטיות
Editorsמיכל קרומר נבו, מיה לביא- אג'אי, דפנה הקר
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages192-209
Number of pages18
ISBN (Print)9789650207250
StatePublished - 2014

Cite this