זרטוסתרא בירושלים: קווים להשפעת ניטשה על "העברי החדש"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מעקב כרונולוגי ותימטי אחרי תהליך השפעתו של ניטשה, אחד ההוגים המרכזיים בפילוסופיה החדשה, על התגבשות הלאומיות היהודית המודרנית, עשוי ללמדנו פרק חשוב בהתפתחות האידיאולוגיות של הציונות. מאמר זה האיר ראשי פרקים בלבד בתולדות התקבלותו של ניטשה בתרבות העברית, והתמקד בהיבטים מרכזיים ובוויכוחי יסוד - מסורת מול חידוש, פרטיקולריות או אוניוורסליות, אינדיווידואליזם או קולקטיוויזם, "עברי חדש" או יהודי. מתחים אלה ליוו את הלאומיות היהודית המודרנית מרגע צמיחתה והזינו בניית מיתוסים שנצרפו בכור ההיתוך של תימות ניטשיאניות מרכזיות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמיתוס וזיכרון
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Pages269-289
Number of pages21
StatePublished - 1996

Cite this