חב"ד: קוניפגורציות תיאולוגיות וחברתיות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר משרטט מקצת ההתאמות שבין החשיבה התיאולוגית של חב"ד שכונן ר' שניאור זלמן מלאדי בספר התניא, ובין גרעין המבנים החברתיים הגלום בה שהתפתחו בחב"ד בנקודות זמן ידועות. המאמר יסקור כמה ממגמותיה של חב"ד לאור שאלת הגוף והנפש אצל היחיד ובגוף החברתי לאור מוקד הארגון של הקהלה. המחברת מבקשת להאיר מנקודות מבט נוספות את המורכבות של חב"ד הנמצאת בין חידוש רדיקלי לבין פונדמנטליזם מיסטי. כמו כן המאמר עומד על ההקשרים שבהם מתגלה המבנה של חידוש ופונדמנטליזם ככרוכים זה בזה; העלאה חוזרת של משקל ההארה ההדרגתית; העלאה חוזרת של מעמד החוק והפרקסיס; העדפת מיסוד התנועה על פני הקומוניטס החי; העדפת השגרה על פני אקסטזה; המרת מצב החירום לחוקיות השקטה של היום-יום; החרפת מבני הקצאה ובידול בין האנושי ובין האלוהי מחד גיסא, והבניית יסודות הקשר בין אנושי ובין האלוהי לעיתים קרובות באמצעות מדיום מתווך ביניהם מאידך גיסא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחב"ד
Subtitle of host publicationהיסטוריה, הגות ודימוי
Editorsיונתן מאיר, גדי שגיב
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages31-56
Number of pages26
ISBN (Print)9789652273369
StatePublished - 2016

Cite this