חדשנות חינוכית בבתי-ספר משלבי תקשוב

דוד מיודוסר, רפי נחמיאס, אלונה פורקוש-ברוך, דורית טובין

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר הבינלאומי המשולב SITESm2 ו-OECD-CERI התמקד בחקר בתי ספר, המיישמים בהצלחה חדשנות חינוכית משולבת תקשוב, בהשתתפות כ–30 מדינות. מחקר ה–IEA הוא השלב השני במחקר התלת שלבי, ובו נבחרו בכל מדינה בתי ספר המיישמים בהצלחה חידושים פדגוגים משולבי תקשוב, על פי קריטריונים בינלאומיים אחידים, בעזרת ועדת היגוי לאומית. חקרי המקרה רוכזו בבסיס נתונים בינלאומי המשמש לניתוח ומחקר משווה. מטרות המחקר היו לזהות ולתאר חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב, לספק מידע ורעיונות לקובעי מדיניות לאנשי החינוך לגבי תפקיד התקשוב בחינוך, ולהרחיב את הידע המצוי בידינו לגבי הצלחת חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב בארץ ובעולם. בישראל נבחרו עשר יוזמות פדגוגיות חדשניות המשלבות תקשוב, בעשרה בתי–ספר, בכל שכבות הגיל ובאזורים גיאוגרפיים שונים. כלי המחקר כללו שאלונים, סקר מחשוב, ראיונות חצי מובנים, וכן תצפיות וניתוח תיעוד לגבי החדשנות. הספר המוצג בהרצאה זו מתמקד בחלקו הישראלי של המחקר, ומציג מסגרות לניתוח חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב: א. אפיון רמת ההטמעה וההפצה של החדשנות בבית–הספר, ושל תחומי התפקוד של בית–הספר, אשר נתרמו מהחדשנות; ב. אפיון הגורמים המסייעים להצלחת שינויים חינוכיים או מעכבים את התרחשותם, בתוך בית–הספר ומחוצה לו; ג. אפיון דפוסי הטמעה והיישום של החדשנות בבתי–הספר. הספר, המסכם את ממצאי מחקר SITESm2 ומסקנותיו בישראל, מתפרסם בימים אלה, ומיועד לאנשי מחקר ולאנשי מעשה בתחום החינוך. בהיבטים תיאורטיים הממצאים והמסקנות שופכים אור על התהוות סוגי חדשנות המשלבים תקשוב והפצתם; ובהיבטים היישומיים - מספקים מידע לקובעי מדיניות במערכת החינוך לצורך הקצאת משאבים דיפרנציאלית ליוזמות חדשניות בהתאם למאפייניהן ולגורמים המעורבים בהן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages169-173
Number of pages5
StatePublished - 2007

Cite this