חומרים צמנטיים מרוכבים עם בדים לחיזוק, שיקום ותיקון מבנים

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מטרת עבודה זו היתה לבחון חומרים צמנטיים מרוכבים עם בדים ליישומים מתקדמים של מגוון מוצרים מרוכבים מבוססי צמנט בתחום של חיזוק, תיקון ושיקום מבנים. מחקר זה בחן את האוטפטימיזציה של החומר המרוכב המחזק את הבטון ויישום חומר מרוכב זה כשכבת חיזוק או תיקון של קורות מבטון. המחקר נעשה בשני שלבים:
שלב ראשון - בחן את מבנה הבד וחומר הגלם ממנו הוא עשוי, אופטימיזציה של המטריצה הצמנטית (עם תוספי אפר פחם, מקרוסיליקה פולימר סיבים קצוצים מפוליפרופילן ומטריצה ללא תוספים) והשילוב הטוב ביותר ביניהם. אופטימיזצית הבדים, המטריצה והחומר המרוכב נעשתה תחת העמסה סטטית ודינמית במתיחה (איטית ומהירה), כפיפה ונגיפה. על סמך תוצאות השלב הראשון ולצורך חיזוק קורות הבטון נבחרו בדים מזכוכית ופיאתילן. נבחן גם פוטנציאל השריון של בד מפחמן.
שלב שני - בחן את יישום החומר המרוכב כשכבה המחזקת של קורות מבטון (ב-30). לצורך כך נבחנו אלמנטי בטון עטופים בשכבות הבד הטבולות בעיסות הצמנטיות השונות שנבחנו בשלב הראשון. בנוסף לבחינת סוג הבד והמטריצה נבחנו גם (א) אופי פני השטח של הבטון באם מחוספס או חלק, לבחינת השפעת כושר ההדבקה בין השכבה המחזקת לקורת הבטחון, ו-(ב) אופי השריון באם הבטון נעטף באופן מלא ע"י שכבת החיזוק או באופן חלקי (שכבתי). התנהגות אלמנטי הבטון המחוזקים נבדקה תחת העמסה סטטית בכפיפה והעמסה דינמית בנגיפה לצורך לימוד התנהגותם תחת אירועים קיצוניים כגון רעידות אדמה ופיגועים וכמו כן הגדלת אורך החיים של גשרים, כבישים ושדות תעופה.
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherהמכון הלאומי לחקר הבנייה
Number of pages117
StatePublished - 2010

Cite this