חומר וגיאומטריית אלקטרודות: דו"ח לחברת ספקטרוניקס בע"מ

Research output: Book/ReportBook

Abstract

דו"ח זה מסכם את עבודת המחקר שהתבצעה במהלך סימסטר קיץ וסימסטר א' תשמ"ז בדו"ח יפורטו הבעיות הטכניות שהתעוררו, הניסויים השונים שנערכו, ניתוחם התיאורטי והמעשי, מסקנות והמלצות. מהלך המחקר נחלק ל-2 חלקים (כאשר בהתאם נבנה הדו"ח). בחלק ראשון של העבודה נבדקה השפעת החומרים (שיפורטו בהמשך), על-מנת לקבל את התגובתיות הטובה ביותר, כאשר גיאומטריית האקטרודות וסוג הגז היו קבועים. בחלק שני של העבודה נבדקה השפעת הגיאומטריות על התגובתיות, כאשר בחלק זה הגז היה קבוע (ארגון).
החומרים שנבדקו היו"
א. מוליבדן
ב. טיטניום
ג. טנטלום
ד. טונגסטן
בגיאומטריות הבאות:
א. לוחות מקבילים – שדה חשמלי אחיד
ב. שני חוטים – שדה חשמלי לא אחיד
ג. חוט ומשטח – שדה חשמלי לא אחיד כאשר כאן שונתה גם קוטביות האלקטרודות ומצבת כלפי הקרינה.
Original languageHebrew
Place of Publicationבאר-שבע
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages176
StatePublished - 1987

Cite this