חוק העמים : בתוספת המאמר 'עיון חוזר ברעיון שיקול הדעת הציבורי'

ג'ון רולס, Yitshak Nevo (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

לספר זה שני חלקים: החלק הראשון הוא "חוק העמים", אשר מהווה עיבוד מקיף של מאמר קצר בשם זה שפורסם בשנת 1993. החלק השני הוא המסה "עיון חוזר ברעיון שיקול הדעת הציבורי", אשר ראתה אור לראשונה בשנת 1977. "חוק העמים" מיישם את רעיון האמנה החברתית לקהילת העמים. הוא מציג את העקרונות הכלליים שראוי שחברות, ליברליות ובלתי ליברליות כאחד, יקבלו כדי להסדיר את היחסים ביניהן. "עיון חוזר ברעיון שיקול הדעת הציבורי" מהווה דין וחשבון מפורט בשאלה כיצד יכולה דמוקרטיה קונסטיטוציונית מודרנית, המבוססת על תפיסה ליברלית, להתקבל כלגיטימית בעיני אזרחים סבירים אשר יש בהשקפותיהם הדתיות, הפילוסופיות או המוסריות בסיס לדחייה של הדוקטרינה הליברלית המקיפה. שתי העבודות הכלולות בספר זה מביאות לידי בשל יורת מחמישים שנות הגות של רולס בשאלת הליברליזם ובבעיותיה הדוחקות ביותר של תקופתנו.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherרסלינג
Number of pages270
StatePublished - 2010

Publication series

Nameליבידו (תל אביב)
Publisherרסלינג

Cite this