חילון והאמביוולנטיות הנוצרית כלפי היהדות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מנסה לעמוד על כמה היבטים של החילון והחילוניות (סקולריזם) מנקודת מבט יהודית. כידוע, המונחים הקשורים לסקולריזם, כהשקפת עולם שצמחה במערב בעקבות הופעת הנאורות, עומדים בעשורים האחרונים במוקדו של דיון ביקורתי מתמשך הפונה לכיוונים שונים. מצד אחד נידונים מקורותיו התיאולוגיים של החילון כשיח שצמח מתוך התרבות הנוצרית ושימר את ערכיה, והם מוצגים כאוניברסליים וניטרליים מבחינה דתית; מצד אחר גוברת ההכרה בכך שאי-אפשר לדבר על חילון ועל חילוניות כתופעות אוטונומיות ונטולות הקשר, אלא יש לבחון אותם במסגרת מערכות השיח שבהן הם התפתחו, בפרט בזיקה לצמיחת הלאומיות והקולוניאליזם, השיח האוריינטליסטי והופעתם של מונחים כמו "אתניות", "תרבות" ו"גזע" - המונחים המעצבים של השיח המודרני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחילון וחילוניות
Subtitle of host publicationעיונים בין-תחומיים
Editorsיוכי פישר-ינון
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Pages108-136
Number of pages29
ISBN (Print)9789650205140
StatePublished - 2015

Cite this