חיסול, עקירה, הגירה: הסמנטיקה של ה'עליות' מארצות ערב בשיח האקדמי והציבורי בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מוקדש לניתוח מגבלותיה ומחיריה של ההמשגה ההיסטורית, שאנגל דן בהם ביחס למושג 'אנטישמית', על מקרה מבחן שונה, ובכך מרחיב את הדיון להשלכותיהן של הכרעות סמנטיות על הבנתם ופרשנותם של תהליכים בהיסטוריה היהודית. מורנו העוסק בחקר המעברים הגאוגרפיים של יהודי צפון אפריקה, מציג את הדיכוטומיות המושגיות שנבעו מן השימוש במושגים 'עליה', 'הגירה', ו'עקירה', פרי המתחים בין אסכולה היסטוריוגרפית ציונית לאסכולה פוסט-קולוניאלית. הוא טוען שדיכוטומיות אלה הביאו לכך ש'אזורים אפורים' שלמים בהיסטוריה של יהודי צפון אפריקה הוחמצו. הדיון של מורנו מיטיב להמחיש את הקשר הקרוב, אולי הקרוב מדי, בין המושגים המשמשים בשיח הציבורי והפובליציסטי מצד אחד לשיח ההיסטוריוגרפי מצד שני, ועומד על הדרך העדינה שחוקרים אמורים להתמודד איתם במהלך עבודתם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)107-125
Number of pages19
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
Volume85
Issue number1-4
StatePublished - 2020

Cite this