"חיסכון לכל ילד": מקומו של חלון ההזדמנויות בקביעת מדיניות התוכנית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה מבקש לבחון את תהליך ההתפתחות, הגיבוש והעיצוב של מדיניות חיסכון לכל ילד, כולל זיהוי הגורמים שהיו מעורבים בקידומה של המדיניות, המאמצים שנעשו כדי לקדם את יישומה, והגורמים שאפשרו את יישומה בפועל ואת קבלת המדיניות כחוק לאחר הבחירות של 2015. מבחינה תאורטית, המאמר עושה שימוש ב תאוריית היּובלים של קינגדון (1984, Kingdon), ומתבסס עליה לניתוח של התפתחות המדיניות. מבחינה מתודולוגית, המאמר מבוסס על 17 ראיונות שנערכו עם גורמי מפתח בעיצוב ובפיתוח תוכנית חיסכון לכל ילד, ובהם אנשי אקדמיה, קובעי מדיניות במשרדי הממשלה וגורמי מגזר שלישי שהשתתפו בפיתוח היוזמה, וכן על מסמכים רלוונטיים ועל פרסומים בעיתונות. ניתוח הראיונות, המסמכים והפרסומים העלה כי בהתאם לתאוריית היובלים, מאז שנת 2000 ועד ההחלטה על יישום המדיניות ב-2015 המאמצים לקדם מדיניות חיסכון לילדים בישראל נעשו ביובל המדיניות וביובל הפוליטי, על ידי יזמי מדיניות שונים, וההמלצות התמקדו בתוכנית חיסכון סלקטיבית ובתוכניות פיילוט. היוזמה התחילה באקדמיה, ובהמשך פעלו גם יזמי מדיניות ממשרד הרווחה ומהמוסד לביטוח לאומי לצד אנשי אקדמיה נוספים, וניסחו גרסאות שונות למדיניות זו. בפועל, המדיניות התקבלה כחוק רק כאשר נפתח חלון ההזדמנויות הפוליטי. המאמר חותם בדיון על תפקידם של יזמי המדיניות בהקשר של קידום מדיניות חיסכון לכל ילד, ובגורמים השונים שאפשרו ליישם אותה בישראל.(מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)117-145
Number of pages29
Journalביטחון סוציאלי
Volume116
StatePublished - 2022

IHP Publication

  • ihp

Cite this