חירות האדם מפיקו ועד פוקו: גלגולו של רעיון

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחבר מבקש לבחון את הנחת היסוד שהעריצות המודרנית היא פרי הרדיקליזם של החירות - הטוטליטריות נולדה אצל האדם המודרני הראשון. בחינה זו נעשית באמצעות ניתוח עמדותיהם של הוגי המחשבה המודרנית ומבקריה, שמחשבותיהם היו צומתי חשיבה מרכזיים במהלך גלגולו של רעיון החירות המודרני (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationשאלה של כבוד
Editorsיוסף דוד
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Pages181-217
Number of pages37
StatePublished - 2006

Cite this