חלום בלהות או אופקים חדשים? מחקר היסטורי בעידן מדעי הרוח

אריאל אולמרט (Translator), אופיר מינץ-מנור (Editor), איתי מרינברג-מיליקובסקי (Editor), חנה קן-ברונשווייג (Translator)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הקורס מתמודד בצורה ביקורתית עם אתגרי המחקר ההיסטורי בעידן "מדעי הרוח הדיגיטליים", תחום שמשגשג בכל רחבי העולם בעשורים האחרונים ולאחרונה גם בישראל. הקורס יציג בפני הסטודנטים את עיקרי הפילוסופיה של התחום ואת הפרקטיקות המחקריות שנהוגות בו כדי לעורר דיון רפלקסיבי-ביקורתי ביתרונות ובמגבלות שלו. הקורס סובב סביב שבעה מאמרי יסוד בתחום, כל אחד מהם יידון בכל אחד ממפגשי הלימוד, ויעניק, בצד הדיונים התיאורטיים, כלים מעשיים לעריכת מחקרים היסטוריים-טקסטואליים קצרים, דבר שיקבל ביטוי גם במטלות הקורס. הקורס מבוסס על שתי הנחות יסוד: (א) שאלות מחקר "מסורתיות" רבות אפשר לתרגם לשאלות חישוביות; (ב) המענה לשאלות אלה עשוי להסתייע ביישומים דיגיטליים קיימים, שהשימוש בהם אינו מחייב מיומנויות מיוחדות בתכנות או במדעי המחשב. כדי להוציא הנחות אלה מהכוח אל הפועל, הקורס מטפל בהרחבה בסוגיית ה"תרגום" או ה"אופרציונליזציה" של שאלת המחקר העיונית לקטגוריות מדידות, ומתמקד בכלים נגישים שתוכננו, לפחות בחלקם, למטרה זו בדיוק, ומשרתים כעת חוקרים רבים בשגרת עבודתם. --
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Number of pages185
Editionמהדורה פנימית
StatePublished - 2021

Cite this