חמישה חיבורים תיאולוגיים קראיים מביזנטיון: תיאור והערכה ראשונית

משה פירוז, דניאל י לסקר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בין חיבורי קראי ביזנטיון שרדו חמישה חיבורים קצרים עבריים בעניינים תיאולוגיים: "ספר משיבת נפש", "ספר מרפא לעצם", "פרק צדוק הדין", "שאלות ותשובות", ו"ספר המור". עד כה, חיבורים אלה זכו לתשומת לב מעטה מאוד, פרט לכמה מחקרים של יהודה אריה (ג'ורג') וידה. שם המחבר אינו מופיע באף לא אחד מהחיבורים הללו וכמעט אין בהם תוכן קראי ייחודי. בכל זאת, אפשר לזהות אותם כפרי ידיהם של קראים. כל החיבורים נכתבו בעברית קראית ביזנטית טיפוסית, עם תוספות של גלוסות יווניות וערביות. כולם משקפים, במידה זו או אחרת, את דעותיו התיאולוגיות של יוסף אלבציר, הדמות הבולטת בתור הזהב הקראי במחצית הראשונה של המאה האחת עשרה. חלק מהחיבורים נזכרים על ידי יהודה הדסי, חכם קראי בן אמצע המאה השתים עשרה ואין ספק שמדובר בחיבורים שנכתבו על ידי מחברים קראים ביזנטיים, ואפשר לשער שהם חוברו בתקופתו של טוביה בן משה. מטרת המאמר היא לסקור את חמשת החיבורים הללו ולנסות לקבוע את סדר חיבורם, ובמידת האפשר את מחבריהם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-24
Number of pages18
Journalעלי ספר
Volumeכ"ט
StatePublished - Jan 2021

Cite this