חמש הדיברות להיערכות מערכת הבריאות בישראל לשעת חירום

Translated title of the contribution: The five commandments for preparing the Israeli healthcare system for emergencies.

Bruria Adini, Danny Laor, Robert Cohen, Boaz Lev, Avi Israeli

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations

Abstract

בעשור האחרון נדרשה מערכת הבריאות בישראל להתמודד עם נפגעים רבים כתוצאה מפעולות איבה, ובמקביל נדרשת היערכותה לאיומים נוספים - לרבות אסונות טבע, אירועים טוקסיקולוגיים או כימיים המוניים, אירועים רדיולוגיים ואירועים ביולוגיים. קיימים מגוון מודלים להיערכות לחירום אשר יושמו במדינות שונות. המטרה במאמרנו הנוכחי היא להציג את מבנה ומתכונת היערכות מערכת הבריאות בישראל לאירועי חירום. הבטחת מוכנות מערכתית למתארי החירום השונים מושתתת על חמישה מרכיבים מרכזיים ובתוכם תכנון מערכתי כולל של המוכנות, פיקוד ושליטה בעיתות חירום, ניהול מרכזי של הכשירות והכוננות לעיתות חירום, שימור ידע ומיומנויות של צוותי מערכת הבריאות, ותיאום הפעילות של גופי החירום השונים. קשרי עבודה הדוקים בין המערכת האזרחית לצבאית מאפיינים את פעילות מערכת הבריאות לחירום, כך שקיימות זרימת מידע הדדית, פעילות משותפת לניתוח סיכונים, קביעת סדרי קדימויות והקצאת משאבים המבוצעת בהסכמה. יכולתה של מערכת הבריאות לפעול בתיאום מירבי עם הגופים המשיקים וצה"ל בתוכם נובעת משלוש סיבות מרכזיות - המחסור במשאבים, המחייב את כלל הגופים לפעול במשותף על מנת לבנות מענה מיטבי לאיומים; מאפייני החברה הישראלית, שבה בעלי תפקידים מהמערך הצבאי עוברים למערך האזרחי, וכך מאפשר למערכות אלו לפעול יחדיו, בעוד שבמרבית המדינות האחרות פועלות מערכות אלו בהפרדה מוחלטת זו מזו; בניית מנגנונים של עבודה מתמשכת משותפת כדוגמת הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשעת חירום, אשר במסגרתה מתבצעת פעילות מתואמת בשגרה ובחירום. מערכת הבריאות עמדה פעמים רבות במבחן בעשור האחרון: בגל הטרור שהתרחש בין השנים 2001-2006 ,במלחמת לבנון השנייה ובמבצע "עופרת יצוקה". תהליך מעמיק של הפקת לקחים שהתבצע במהלך כל אחת מהתקופות הללו ובעקבותיהן, וקיום המנגנון המאפשר קביעת מדיניות מערכתית ובחינת ישימותה - אפשרו למערכת הבריאות למלא את מחויבותן להעניק שירותים רפואיים לאוכלוסייה ולשפר את ההיערכות בתהליך מתמשך.


In the last decade, the Israeli healthcare system dealt with many casualties that resulted from terrorist actions and at the same time maintained preparedness for other potential hazards such as natural disasters, toxicological, chemical, radiological and biological events. There are various models for emergency preparedness that are utilized in different countries. The aim of the article is to present the structure and the methodology of the Israeli healthcare system for emergencies. Assuring emergency preparedness for the different scenarios is based on 5 major components that include: comprehensive contingency planning; control and command of operations; central control of readiness; capacity building; coordination and collaboration among the numerous emergency agencies. CLose working relationships between the military and civilian systems characterize the operations of the emergency system. There is a mutual sharing of information, coordinated operations to achieve risk assessment and determine priorities, and consensual allocation of resources. The ability of the medical system to operate in optimal coordination with interface bodies, including the Israel Defense Forces, is derived from three main elements: the shortage of resources necessitate that all agencies work together to develop an effective response to emergencies; the Israeli society is characterized by transition of personnel from the military to the civilian system which promotes joint operations, whereas in most other countries these systems are completely separated; and also developing mechanisms for continuous and coordinated operation in routine and emergency times, such as the Supreme Health Authority. The Israeli healthcare system was put to the test several times in the Last decade, during the terror wave that occurred between 2001-2006, the 2nd Lebanon War and in operation "Cast Lead". An extensive process of learning lessons, conducted during and following each of these periods, and the existence of a mechanism which facilitated the definition of a systematic policy and the examination of its implementation, enabled the healthcare system to provide medical services to the population and to improve its preparedness by an ongoing process.

Translated title of the contributionThe five commandments for preparing the Israeli healthcare system for emergencies.
Original languageHebrew
Pages (from-to)445-450
Number of pages6
JournalHarefuah
Volume149
Issue number7
StatePublished - Jul 2010

ASJC Scopus subject areas

  • General Medicine

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The five commandments for preparing the Israeli healthcare system for emergencies.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this