חקיקה להסדרת שירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות: סקירה בין-לאומית

מריאלה יאבו, רויטל אביב מתוק (Editor), ליטל ברלב, עדי הרקוביץ-אמיר, רותם נגר אידלמן

Research output: Book/ReportReport

Abstract

החקיקה בישראל מסדירה מתן שירותים חברתיים רק לחלק מן האנשים עם מוגבלות. אי לכך, עם כניסתו לתפקיד ביוני 2021 החליט ח“כ מאיר כהן, שר הרווחה והביטחון החברתי, שיש להסדיר בחקיקה מתן שירותים חברתיים באופן רחב יותר, הכוללאת כל אוכלוסיות האנשים עם מוגבלות שבאחריות מינהל מוגבלויות שבמשרד הרווחה והביטחון החברתי (אנשים עם מוגבלותמוטורית, חושית, שכלית-התפתחותית, קוגניטיבית, אוטיזם וילדים עם עיכוב התפתחותי). לנוכח החלטה זאת, מינהל מוגבלויות מגבש בשיתוף עם הלשכה המשפטית של המשרד הצעת חוק למתן שירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות שתיתן מענה הולם לצורכיהם, תחזק את יכולתם לקיים חיים עצמאיים ואוטונומיים ותגביר את השתתפותם בחברה באופן שוויוני. כדי לגבש אתהצעת החוק, הזמין מינהל מוגבלויות ממכון מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל סקירה בין-לאומית בנושא חקיקה הנוגעת להסדרת מתןשירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות במדינות נבחרות.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל
Number of pages54
StatePublished - 2021

Publication series

Nameדמ-21-882
Publisherמכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

Cite this