חקלאות וחקלאים במרחב התרבות היהודית-הליטאית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

על פי התפיסה המקובלת, הן בשיח העממי והן במחקר, העיסוק בחקלאות בקרב היהודים במרחב התרבות היהודית-האשכנזית היה בגדר תופעה שולית, הן בהיקפו, הן במשמעויותיו החברתיות והתרבותיות. ואולם מבחינה של המקורות עולה שהיו גישות שונות כלפי תחום עיסוק זה בקרב יהודי מזרח אירופה. המאמר בוחן את שאלת מקומו של העיסוק בחקלאות כמרכיב ייחודי בפרופיל התעסוקתי של אחת מקבוצות המשנה הבולטות במרחב זה: היהודים שחיו במרחב התרבות היהודית-ליטאית ונודעו בשיח העממי כ'ליטווקס'. בחינה מעין זו יכולה לתרום תרומה של ממש הן להבנת הדפוסים התרבותיים ותודעת הזהות הקולקטיבית של קבוצות המשנה בחברה היהודית הנידונה, והן לבירור ההבדלים ביניהן.
Original languageHebrew
Pages (from-to)529-553
Number of pages25
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
Volume77
Issue number4
StatePublished - 2012

Cite this