חקר אירוע סכסוך "הדסה" - קופת חולים בשאלת "תעודת העניות" באמצע שנות ה- 20.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this