חרדה ופחד בקרב עובדי בריאות בתקופת מגפת 19-COVID והקשר שלהם להתנהגות היגיינת ידיים: [מאמר מחקר]

Translated title of the contribution: Anxiety, fear and hand hygiene among healthcare workers during COVID-19

עליזה וקנין, אילנה ליבשיץ-ריבן, מרי ארזואן-רחמני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תקציר: פנדמיית COVID-19 מהווה איום מאתגר על בריאות הציבור ברמה הארצית והבין-לאומית. למגפה השפעה פסיכולוגית עצומה על עובדי מערכת הבריאות. אי-הוודאות לגבי אופן העברת הנגיף, החשש להידבק או להדביק בני משפחה, עומס העבודה הרב והמחסור לסירוגין בציוד מגן אישי, עלולים לקרום לחרדה מוגברת בקרב אנשי הצוות, חרדה העלולה לפגוע באיכות חייהם, להגדיל את מניין הטעויות, ולהוביל לפגיעה באיכות הטיפול. מטרות המחקר: לתאר את רמת החרדה (תכונתית ומצבית), את הפחד ממגיפה, את תפיסת האחריות האישית ואת הידע וכוונות ההתנהגות לשמירה על היגיינת ידיים, בקרב עובדי הבריאות בשלוש מחלקות בתי חולים ברמת חשיפה שונה לחולי COVID-19 ובחינת הקשר בינהם. השיטה וכלי המחקר: מחקר חתך באמצעות סקר, מדגם נוחות. שאלון אנונימי הכולל 55 שאלות שהופץ בקרב עובדי בריאות (צוות רפואי, צוות סיעודי וכוחות עזר) בשלוש מחלקות בבית חולים שניוני. מהימנות פנימית של השאלון וכל אחד מממדיו נבדקו באמצעות Cronbach α. רמת המובהקות הסטטיסטית המחקר הינה p<0.05. ממצאים: 106/135 (78.8% היענות) מילאו את הסקר. נמצא כי רמת החרדה בקרב עובדי הבריאות היתה גבוהה ללא קשר לרמת החשיפה לחולי COVID-19 - לא נמצא הבדל בין המחלקות (חרדה מצבית M=2.8 בסולם ליקרט SD=0.6, 1-4) (חרדה תכונתית M=3.05 בסולם ליקרט 1-4, ( SD=0.56. עם זאת נמצא הבדל מובהק בחשש ממגיפה ותפיסת האחריות המיקרוביאלית (p<0.01), הבדל מובהק בין המחלקות בדיווח על כוונות ההתנהגות לשמירה על היגיינת ידיים (p<0.01) וקשר חיובי מובהק בין החשש מהמגפה ותפיסת האחריות האישית לבין הדיווחים על כוונות התנהגות היגיינת הידיים (r=0.276, p=0.004) . עוד נמצא, קשר שלישי מובהק בין החשש ממגפה ותפיסת האחריות האישית לבין חרדה. המחלקה שבה הדיווחים על היענות להיגיינת ידיים, החשש ממגיפה ותפיסת האחריות האישית היו גבוהים ביותר הייתה מחלקה פנימית, שבעברה הוסבה לשמש מחלקת קורונה, וחזרה לשמש מחלקה פנימית. אפשר לשער כי מחלקה זו עברה תהליך של למידה והטמעה מאחר שעמדה בחזית הטיפול בחולי קורונה. מסקנות המחקר: ככל שחשו עובדי הבריאות יותר אחריות על הבטיחות המיקרוביאלית וחששו להידבק ב COVID-19 ולהדביק את משפחתם, כך היתה התנהלותם נכונה יותר בתחום היגיינת הידיים. מומלץ לבצע מחקרים נוספים כדי לגלות את הקשרים בין רגשות לדפוסי התנהגות במניעת זיהומיים, במטרה לפתח תוכניות התערבות להגברת ההיענות לנוהל היגיינת ידיים כדי להתאימן למצרכי עובדי מערכת הבריאות ולספק את הטיפול המיטבי לחולים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionAnxiety, fear and hand hygiene among healthcare workers during COVID-19
Original languageHebrew
Pages (from-to)35-44
Number of pages10
Journalגוף ידע
Volume21
StatePublished - Nov 2022

Cite this