"ידיעה שיפוטית" ו"מן המפורסמות" בבתי המשפט הכלליים ובערכאות בעלות סמכויות ייחודיות: הדוגמה של בתי הדין לעבודה

צבי פרנקל, דוד אריה פרנקל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר נדון להלן במשמעות המונח "ידיעה שיפוטית" ונציע הגדרה מתאימה שתשמש את המונח במובנו הרחב, כדי לאפשר מצד אחד יעילות שיפוטית ומצד אחר שלא לפגוע בעקרונות הצדק הטבעי המחייבים להעמיד את יסודות ההחלטה המשפטית לביקורת של הצדדים, ולהבטיח את האיזון שאליו שואפת העכאה השיפוטית בין הישענות על ידע משפטי ובין אימוץ עובדות כתשתית לפסק הדין. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalקרית המשפט: שנתון הקריה האקדמית
Volumeיא
StatePublished - 2018

Cite this