יהודים משתלבים: אוניברסליזם רפורמי אמריקני מול ציונות, אנטישמיות ושואה

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Surveys the development of the American Reform movement's universalist ideology, focusing on the views of Julian Morgenstern (president of Hebrew Union College from 1922-47), who stated in the 1930s that particularistic and seclusionist Zionism was a greater threat to Jewish integration than Nazism. Pt. 3 (pp. 129-207) discusses the movement's coping with the events of the Holocaust. In the early 1940s many Reform Jews accepted Zionism as the only answer to the Holocaust. However, Morgenstern and his supporters, unable to admit the irrelevance of the universalist ideology, continued to reject Zionism while advocating solidarity with European Jewry. This caused a polarization between universalists and particularists in the movement. After being criticized for an anti-Zionist speech he delivered in 1943, Morgenstern began to change his tactics, and in 1945 he declared himself a non-Zionist. "התמודדותם של "היהודים המשתלבים" - אנשי האגף האוניברסליסטי ביהדות הרפורמית האמריקנית - עם השואה והקמת מדינת ישראל היא הסוגייה המרכזית שמעמיד ד"ר עופר שיף לבחינה מעמיקה בספרו המחדש והמפתיע במסקנותיו. כיצד פרשו מי שהיתנו את המשך הקיום היהודי בגולה בהשתלבותם החברתית והתרבותית של היהודים בארצות מושבם את האיום על עצם קיומו של העם היהודי וכיצד התמודדו אנשים אלה עם טענות הציונים כי עתה, לאחר השואה, אף מתעצמת החובה החיונית להינתק מן הגולה, שהרי עצם האפשרות לבסס יחסי אמון ושוויון בין היהודים לחברה שבה הם חיים במקומות גלותם מוטלת בספק. אגב הדיון בשאלות אלה ואחרות פורש המחבר תמונה רחבה ועשירה של התפישה הרפורמית על מקורותיה, אופני התפתחותה וגילוייה החברתיים והתרבותיים. מסקנות הניתוח - המגלות נקודות של דמיון בין דפוסי ההתנהגות הציונית להתנהגות הרפורמית - מעמידות באור חדש היבטים שונים בשאלת הקיום היהודי שיפים גם לזמננו לא רק בארצות הברית אלא גם כאן במדינת ישראל." -- מעטפת אחורית
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherעם עובד
Number of pages287
ISBN (Print)9651315229
StatePublished - 2001

Publication series

Nameזהות יהודית בחברה משתנה
Publisherעם עובד

Keywords

  • Reform Judaism -- United States
  • Jews -- United States -- Ethnic identity
  • Zionism -- United States
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Influence

Cite this