יוסף דעת: מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית, מוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו

Translated title of the contribution: Yosef Da'at: Studies in Modern Jewish History in Honor of Yosef Salmon

יוסי גולדשטיין (Editor), Yosef Salmon

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

אסופת מאמרים זו מוקדשת ליובלו השבעים של הפרופסור יוסף שלמון. חמישה שערים לספר. כל אחד מלמד על צד אחר, בולט, בייחודיותו האקדמית של בעל היובל. עובדת היותו תלמיד חכם הבקיא בשבילי הספרות הרבנית, היודע את סגולותיה והמעמיק בתובנותיה מובילה אותנו לשער הראשון בספר: 'ההלכה, מחקריה וחוקריה'. הקשר הגורדי בין הלאומיות והדת פן בולט אחר במחקרו עומד במרכזו של השער השני. הבנתו ההיסטורית של פרופסור שלמון וראייתו הייחודית את מקומן ואת מעמדן של שני הקצוות הבולטים בהתפתחות החברה היהודית המסה הקריטית של יהדות מזרח אירופה, על סגולותיה, מורכבותה, ותרומתה לתולדות היהודים בעת החדשה מחד גיסא; והיישוב היהודי הקטן בארץ ישראל מחד גיסא עומדות בלב השערים השלישי והרביעי של הספר. בקיאותו בנבכי הסינתזה הקושרת בין ההיסטוריה הכללית להיסטוריה היהודית מובילה אותנו לשער האחרון של הספר: 'היהודים והעת החדשה'.
Translated title of the contributionYosef Da'at: Studies in Modern Jewish History in Honor of Yosef Salmon
Original languageHebrew
Place of Publicationבאר שבע
Publisherהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Number of pages427
ISBN (Print)9789655360301
StatePublished - 2010

Cite this