יחסי יהודים-ערבים בישראל בראי המחקר: מדיניות ציבורית, פערים והשלכות פוליטיות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מן התוכן: מטרת המאמר לספק מדריך לחוקרים בנושא הערבים בישראל ויחסיהם עם הרוב היהודי תוך סקירה, מיון וניתוח של ספרות עדכנית הדנה בנושא. הסקירה הנוכחית מתמקדת בעיקר בספרות רב- תחומית ממדעי החברה שפורסמה מאז שנות השמונים. בהתאמה יעשה שימוש במושגים שפותחו בתחומים כמדע המדינה, כלכלה מדינית, גיאוגרפיה אנושית, מדיניות ציבורית וסוציולוגיה, המתמקדים בנושאים כגון: תפקיד המדינה בקביעת חלוקתם של משאבים בין קבוצות חברתיות, המשמעות הפוליטית של חלוקה זו, היחסים בין מעמד חברתי להשתייכות אתנית ולאומית, והקשרים בין מבנים מרחביים ותהליכים חברתיים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)185-224
Journalמדינה מימשל ויחסים בינלאומיים
Volume40
StatePublished - 1995

Keywords

  • הקצאת משאבים ; חוקרים ; יחסי ערבים-יהודים ; מדיניות ציבורית ; מחקר ; מיעוטים ; סקירת ספרות ; ערביי ישראל ; פער חברתי ; שוויון חברתי

Cite this