יער או פער? התבססות האלון המצוי ביערות האורן בישראל

אורנע רייזמן-ברמן, ברטרנד בוקן, שני בן-יאיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הדור הראשון של יערות המחט בישראל מתחלף כיום בדור שני - יער מגוון המורכב גם ממיני חורש מעוצים רחבי עלים. אחת השאלות המרכזיות היא, האם ובאילו תנאי סביבה יכולים מיני חורש רחבי עלים להתבסס ביערות האורן. מאמר זה מעלה היבטים אקולוגיים, פיסיולוגיים ויערניים, הנוגעים לשאלה זו, אשר עשויים להוות בסיס להעלאת השערות בנוגע לתהליכי ההתבססות של מיני חורש ביער האורן. המאמר מציג תוצאות ראשוניות של מערכת ניסויית העוסקת בחלק מן ההיבטים של שאלה זו, במין אלון מצוי - המין הדומיננטי בחורש הים–תיכוני בארצנו. בניסוי נבחנו השפעת הגורמים הבאים על התבססות האלון ביער האורן: (א) מידת פתיחות החופה הנקבעת על ידי מבני יער שונים: פער, שולי פער וצפיפויות משתנות של עצי היער. כמו כן, הניסוי בוחן את השפעת מידת זמינות האור לאורך גרדיאנט של הצללה מלאכותית; (ב) מפנה; (ג) שונות בין שנים. השערת הניסוי הייתה, שסביבת היער עשויה להיטיב עם ההתבססות של האלון המצוי בשל ההקלה הנובעת ממנה בתנאי שההצללה לא תהיה כבדה מדי. תוצאות הניסוי מלמדות, כי הצללה קלה ובינונית, בין שהיא מושרית על ידי היער ובין שהיא מושרית על ידי רשתות צל, אכן משפרת את שיעור ההתבססות, אולם התפתחות האלון בפער נמרצת וטובה יותר. המאמר דן בניגודיות זו ובהשלכותיה על ממשק היער (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)38-46
Number of pages9
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume1
StatePublished - 2010

Cite this