ישראל עשירה במיוחד בעולם החי והצומח שלה – האומנם?

אורי רול, לואי סטון, שי מאירי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ישראל נחשבת כמדינה בעלת עושר מינים גבוה ביחס לשטחה, אך הנחה זו מעולם לא נבחנה תוך התחשבות ביחס המקובל שבין מספר המינים לשטח. כדי לבחון אם ישראל אכן יוצאת דופן בעושר המינים שלה, השווינו בין שטחן של מדינות שונות למספרי המינים של כמה קבוצות טקסונומיות השוכנות בתחומן (בסקלות לוגריתמיות). הקבוצות שבדקנו היו דו–חיים, עופות, יונקים, זוחלים, צמחים בעלי פרחים, שרכים, מחטניים וציקדיים, וכל קבוצה נבחנה בנפרד. בנוסף, בחנו כיצד משפיעים קו הרוחב הממוצע של המדינה, טווח הגבהים בה ועובדת היותה אי או חלק מיבשת, על עושר המינים בטקסונים השונים. את כל המבחנים ביצענו גם על כל מדינות העולם וגם רק עבור מדינות שלפחות 25% משטחן מאופיין באקלים ים תיכוני. בהמשך גם הגבלנו את הניתוחים שלנו למדינות ששטחן גדול מ–1,000 קמ"ר. בכל מבחן בדקנו אם ישראל חורגת מגבולות הניבוי של קו הרגרסיה וכן את מיקום ערך השארית (residual) שלה מקו הרגרסיה, ביחס ליתר השאריות. לגבי כל הטקסונים, גם ברגרסיה הפשוטה מול השטח בלבד וגם בניתוח השונות המשותפת, ישראל לא חרגה במספר המינים שלה מגבולות הניבוי עבור מדינה בשטח שלה (גם בהשוואה מול כל מדינות העולם וגם בהשוואה מול מדינות ים תיכוניות בלבד). עבור חלק מהטקסונים ישראל נמצאת מעל קו הרגרסיה אך עבור חלקם היא מתחתיו (בעיקר עבור צמחים), ובכל מקרה ישראל אינה חורגת מקו זה באופן מובהק. בניתוח השאריות ישראל הופיעה רק פעם אחת בעשירון העליון של השאריות החיוביות - עבור זוחלים, בהשוואה לכלל מדינות העולם, בניתוח השונות המשותפת. כשישראל הושוותה רק למדינות ים תיכוניות הגדולות מ–1,000 קמ"ר היא בלטה בעושר מיני הזוחלים והיונקים שלה. באופן כללי לא ניתן לומר שישראל חריגה בעושר מיני החי והצומח שלה מהצפוי למדינה בסדר הגודל שלה, הן בהשוואה לכלל מדינות העולם הן בהשוואה רק למדינות בעלות אקלים ים תיכוני. (מתוך המאמר) כולל תמונות וטבלאות. תגובתו של יוסי הלר בגיליון 1: 3, 2011. מוצג קישור לתגובה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)24-35
Number of pages12
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume3
StatePublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this