כאן לא אפריקה: גבולות, טריטוריה, זהות

חיים יעקבי, טל כוכבי (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"מאז שנות השישים מעורבת ישראל באפריקה - כלכלית, תרבותית ופוליטית. במהלך העשורים שחלפו השתקעה 'אפריקה' בתרבות הישראלית כמקום, כרעיון וכמושג גיאופוליטי. לפיכך, הספר איננו ספר על אפריקה אלא על 'אפריקה' כפי שהוטמעה בחברה ובתרבות הישראלית לאורך חמשת העשורים האחרונים. המחבר מתאר בספר את דרכי הבנייתה של 'גיאוגרפיה מוסרית' - מגוון של פרקטיקות שבאמצעותן מתכונן המרחב מבחינה אתית, פוליטית וקוגניטיבית - של ישראל באפריקה. הגיאוגרפיה המוסרית באה לידי ביטוי בסיוע נרחב של ישראל למדינות אפריקה באמצעות מערך שלם של ייצוא שכלל הנחלת ידע תכנוני ואדריכלי והתאמת מודלים של התיישבות בעשורים האחרונים של המאה העשרים, וידע חקלאי וטכנולוגיות ביטחוניות מראשית שנות האלפיים ואילך". -- מעטפת אחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים; בני ברק
Publisherמכון ון ליר בירושלים; הקיבוץ המאוחד
Number of pages169
Editionמהדורה ראשונה
ISBN (Electronic)9789650207427
StatePublished - 2015

Publication series

Nameסדרת הקשרי עיון וביקורת
Publisherמכון ון ליר; הוצאת הקיבוץ המאוחד

Cite this