כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית? מבוסס על מקרה בוחן: מיזם "הכיפה האקולוגית" לחינוך סביבתי-חברתי באילת – תפיסות עולם, חסמים והצלחות בדרך לקהילה עירונית בת-קיימא

ר שפירא-גניאל, חנן גינת, אפרת הוס

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מאמר זה בוחן כיצד ניתן להוביל לשינוי התנהגותי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית, והוא מבוסס על מחקר שבדק תהליך המתרחש בעיר אילת בעשור האחרון. המאמר נשען על תפיסת עולם הקוראת ליישום הקיימוּת כדרך חיים וכבסיס להתנהלות האנושית. על פי תפיסה זו, ריבוי אוכלוסין, צריכה בלתי מבוקרת ויחס בלתי מוסרי כלפי הסביבה פוגעים במערכות תומכות החיים; אולם עדיין ניתן להוביל שינוי בהתנהגות בני האדם ובהרגלי הצריכה שלהם, והשינוי צריך להתקיים במגוון מגזרים כגון המגזר הפוליטי, הכלכלי, הסביבתי והחברתי-תרבותי. בין הגורמים לשינוי נמצא את פיתוחן של טכנולוגיות נקיות וידידותיות לסביבה, התייעלות וחיסכון במשאבים, תכנון מחודש של המרחב העירוני והפעלתה של מערכת חינוך סביבתי-חברתי-קהילתי, שתדריך את הקהילה כולה, כולל פוליטיקאים, מקבלי החלטות ומעצבי העתיד. vחלק הראשון של המאמר יציג את התפיסה העולמית: התפתחות העיר וצרכיה מאז ועד היום, היבטים של תכנון, סיפוק צרכים והישענות על משאבים. מידע זה מבוסס על מאמרים מתחום הפסיכולוגיה החברתית-סביבתית הקושרת בין האדם לבין מקומו. אלו יעמיקו את הבנתנו במרכיבים הרגשיים, הכלכליים והתרבותיים שעל העיר לספק לתושביה על מנת שירצו להוביל שינוי סביבתי-חברתי, וכן במהלכי החינוך הסביבתי הנחוצים להובלת הציבור לקראת שינוי התנהגותי, שיהפוך את הערים הקיימות לערים מקיימות. בחלקו השני של המאמר יוצגו ממצאי המחקר. הממצאים מבוססים הן על תאוריה המעוגנת בשדה והן על גישת חקר מקרה. מקרה הבוחן הוא מיזם "הכיפה האקולוגית", המרכז ובית לחינוך סביבתי-חברתי-עירוני המדגים את עקרונות הקיימות. המרכז שייך לעיריית אילת, ליחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות, והוא פועל לקידום שינוי תפיסתי והתנהגותי ולהטמעת ערכי הקיימות העירונית באילת. המשתתפים במחקר הם בעלי תפקידים בכירים, מקבלי ההחלטות מתחומי התכנון, הניהול, החינוך והקהילה בעיר אילת. תפיסתם ועשייתם מלמדות על תפיסת הקיימות העירונית, על התהליך ועל החסמים וההצלחות שעוברת העיר אילת בדרך להפיכתה לעיר בת-קיימא.
Original languageHebrew
Pages (from-to)113-126
Number of pages14
Journalמחקרי הנגב, ים המלח והערבה
Volume6
Issue number4
StatePublished - 2014

Cite this