כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר: יהודים, קברי קדושים ובקשת מרפא בין מערב למזרח בימי הביניים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

יהודים, נוצרים ומוסלמים בימי הביניים ייחסו חשיבות גדולה לקברים בכלל ולקברי קדושים בפרט. המאמר בוחן את התופעה של פנייה למתים בעתות מצוקה בבקשת סיוע ועזרה. המחבר מציג את התפיסות היהודיות על רקע התרבויות שהיהודים חיו בהן, ודן בהשקפות על כוחם של קברי קדושים, בעלייה לרגל לקברים כאלה, ובהסברים של התועלת שבהשתטחות עליהם באשכנז ובספרד. המחבר עומד על ההבדל ביחסם של יהודים במזרח ובמערב לבית הקברות כאל מקום קדוש, סוקר את העיסוק בעלייה לקברים במסגרת הפולמוס היהודי עם הנצרות, ודן בערוץ יהודי נוסף למגע עם העולם העליון, והוא הפנייה לגוססים
Original languageHebrew
Pages (from-to)39-66
Number of pages28
Journalפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
Volume98-99
StatePublished - 2004

Cite this