לגלות נסתרות: פרשנות והלכה במגילות קומראן

Translated title of the contribution: Revealing the hidden: exegesis and halakha in the Qumran scrolls

כנה ורמן, אהרן שמש

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בכמה מקומות מתארים מחברי מגילות קומראן את פרשנותם ההלכתית לחוקי התורה כגילוי נסתרות. הספר 'לגלות נסתרות' הוא מסע אל נבכי ההלכה של העדה שבקרבה התחברו המגילות, ואל תולדות ההלכה בתקופת הבית השני ואחריה. בחלקו הראשון של הספר פורשׂים המחברים את היסודות התאולוגיים של ההלכה במגילות, את הפרקטיקות הפרשניות שנקטו מחבריהן ואת דרכי הצגתן בחיבורים – הכול על רקע ידיעותינו על ההלכה שנהגה בקרב קבוצות אחרות בתקופת הבית השני מזה, ועל רקע ספרות חז"ל המאוחרת יותר מזה. בחלקו השני של הספר מובאים דיונים מפורטים, טקסטואליים ופרשניים, בפרקי הלכה מתחומים שונים: הלכות אישות ומשפחה, תרומות ומעשרות, הלכות העדה וחבריה, ומועדי השנה. 'לגלות נסתרות' הוא הספר העברי הראשון העוסק במאפייניה של ההלכה ובפרטיה המופיע לאחר שהסתיים פרסומם של כל קטעי המגילות ממערות קומראן, ומחבריו משתמשים שימוש אינטנסיבי מושכל בכל הממצאים העומדים לרשותם. הספר מיועד לכל מי שיש לו עניין בתולדות ההלכה – אחד ההיבטים המרכזיים ביותר בעיצובה של התרבות היהודית.
Translated title of the contributionRevealing the hidden: exegesis and halakha in the Qumran scrolls
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Number of pages484
ISBN (Electronic)9789655360387
StatePublished - 2011

Cite this